Przesyłki kurierskie GlobBox
+48 (22) 295 15 75
globbox@globbox.net

FAQ - Poradnik

Jeśli chcesz zobaczyć odpowiedź- kliknij na pytanie

 1. Jak działa GlobBox.net?

  GlobBox.net to sieć innowacyjnych punktów paczkowych, w których możesz nadawać i odbierać paczki krajowe oraz międzynarodowe. Naszą ofertę kierujemy zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i klientów indywidualnych – każdego traktując indywidualnie oraz z należytą dokładnością i szacunkiem. Zamawiając poprzez Globbox.net oszczędzasz, bo wybierasz najlepszą opcje transportu dla swojej paczki.
 2. Czy korzystanie z usług GlobBox.net jest bezpieczne?

  Oczywiście! GlobBox.net zapewnia wsparcie na każdym etapie realizacji usługi. Bezpieczeństwo transakcji finansowych zapewnia serwis PayU, który posiada wszystkie wymagane zabezpieczenia oraz protokoły szyfrowania danych.
 3. Rejestracja do serwisu GlobBox.net

  Aby zarejestrować się na serwisie GlobBox.net należy wybrać przycisk w górnym, lewym rogu ekranu „Zaloguj/Zarejestruj się ” oraz wprowadzić wymagane dane w formularzu rejestracji.
 4. Procedura zlecenia zamówienia.

  Zlecenie zamówienia odbywa się w trzech etapach:
  • Wyceń zlecenie
   Zdecyduj, czy wysyłasz towar w kopercie, paczce, czy na palecie. Określ dokładnie parametry przesyłki: wagę, wymiary (długość, szerokość, wysokość), kraj nadania oraz kraj doręczenia. Wybierz liczbę paczek i określ zawartość przesyłki. Planowany czas dostawy zostanie podany automatycznie.
  • Złóż zamówienie
   Wybierz opcję dostawy do punktu GlobBox lub na wybrany adres. Uzupełnij dane nadawcy i odbiorcy. Wybierz opcję płatności i sfinalizuj transakcję płatniczą.
  • Nadaj przesyłkę
   Wybierz najbliższy punkt nadania i zanieś do niego wysyłkę w dogodnym dla Ciebie czasie, lub zamów kuriera na wskazany przez Ciebie adres.
 5. Jak prawidłowo zapakować paczkę

  Podczas pakowania Twojej paczki pamiętaj, że musisz dostarczyć ją do punktu w stanie umożliwiającym bezpieczny przewóz. Aby była bezpieczna, zadbaj o odpowiedni dobór opakowania. Wybierz niezniszczone, wytrzymałe pudełko, dopasowane do gabarytów towaru. Jeśli opakowanie jest większe niż przedmiot, który zamierzasz przesłać, zabezpiecz go owijając w folię bąbelkową, lub wypełnij wnętrze opakowania pianką, pogniecionym papierem lub styropianem, tak, żeby zapobiec przemieszczaniu się towaru. Zaklej dokładnie swoją paczkę taśmą pakową i pamiętaj o odpowiednim oznaczeniu przesyłki. List przewozowy/etykietę przyklej na górze paczki, a w razie potrzeby dodaj naklejki ostrzegawcze typu „Góra/ dół”, „Szkło/Kruche”. Pamiętaj, że paczki tego rodzaju traktowane są jako niestandardowe ze względu na konieczność ręcznego sortowania. Przedmioty lżejsze układaj na elementach cięższych. Zadbaj, żeby ciężar przesyłki rozkładał się równomiernie. Przesyłki o wadze większej niż 50 kg należy wysyłać jedynie na paletach. Maksymalna wysokość przesyłki paletowej wynosi 200 cm. Elementy przesyłki nie mogą wystawać poza obręb palety. W przypadku przesyłki nietypowej, której część wystaje poza paletę, zabezpiecz ją tak, aby nie uległa zniszczeniu oraz nie zniszczyła innych przedmiotów w jej otoczeniu. Przesyłka powinna być trzykrotnie owinięta w folię bąbelkową lub typu stretch. Wszystkie naroża zabezpiecz kartonowymi narożnikami.
 6. Sposoby płatności i dokumenty sprzedaży.

  Serwis GlobBox.net umożliwia klientom korzystanie z najpopularniejszych metod płatności oraz rozliczania zakupu usług kurierskich. Płatności można dokonywać wyłącznie wybranymi sposobami:
  • Przelew bankowy zwykły
   W panelu klienta wyświetlane są dane do przelewu: adres oraz numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić kwotę należności. Nadawca przesyłki zleca przelew bezpośrednio ze swojego rachunku bankowego. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko nadawcy oraz numer zlecenia lub faktury za które dokonywana jest płatność. Usługa jest realizowana po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku GlobBox.net. Należy pamiętać, że w niektórych bankach środki rozliczane są do następnego dnia roboczego, dlatego niniejsza metoda nie gwarantuje natychmiastowej realizacji zamówienia.
  • Przelew bankowy on-line (e-przelew)
   Po wybraniu tej formy płatności użytkownik zostaje przekierowany na stronę http://www.payu.pl/merchants. Po wyborze banku strona automatycznie przechodzi do strony logowania wybranego banku. Wykonawcą przelewu jest serwis Platnosci.pl, który automatycznie uzupełnia kwotę i tytuł przelewu. Po zatwierdzeniu formularza nastąpi automatyczne wylogowanie ze strony bankowości on-line i powrót do panelu użytkownika w serwisie GlobBox.net. Jeżeli transakcja została wykonana prawidłowo użytkownik otrzymuje komunikat o poprawnym przebiegu płatności. Jeśli płatność została wykonana błędnie lub nie powiodła się, użytkownik może ponowić próbę. W zakładce „Płatności i faktury” należy wybrać operację za którą użytkownik chce ponowić wpłatę należności i powtórzyć płatność. Rozliczenie przelewu on-line następuje w ciągu kilkunastu minut od jego zatwierdzenia.
  • Płatność kartą on-line
   Płatność dokonywana jest przy użyciu karty płatniczej umożliwiającej wykonywanie transakcji internetowych. Pośrednikiem w procedurze płatności jest serwis Platnosci.pl. Po wyborze metody płatności kartą płatniczą należy podać wymagane przez serwis dane identyfikacyjne właściciela karty. W przypadku niektórych kart płatniczych może nastąpić przekierowanie do strony logowania bankowości on-line, gdzie następuje weryfikacja 3D-Secure. Prawidłowe wykonanie wymaganych czynności powoduje powrót do panelu użytkownika w systemie GlobBox.net.
  • Płatność z konta pre-paid
   Po uprzednim zasileniu konta pre-paid użytkownik może opłacić zlecenie wykorzystując środki pochodzące z zasilenia.
  Dokumenty sprzedaży:
  • Faktura VAT
   Faktury VAT wystawiamy klientom, którzy podali numer NIP. Czas wystawiania faktur uzależniony jest od usługi i rodzaju płatności:
   -Płatność odroczona - Klienci, którzy podjęli stałą współpracę z serwisem GlobBox.net mają możliwość dokonywania rozliceń za pomocą wystawianych okresowo faktur za złożone zlecenia usług. Faktura jest wystawiana zbiorczo na wszystkie zlecenia raz w tygodniu z poniedziałku na wtorek.
   -Płatność przelewem – Faktury wystawiane są z poniedziałku na wtorek pro forma. Na ich podstawie klient jest zobowiązany uiścić płatność.
   -Doładowanie konta pre-paid – Faktury wystawiane są na każde zasilenia konta, od razu po zaksięgowaniu wpłaty.
  • Paragon
   Paragon wystawiany jest osobno dla każdej usługi klientom, którzy nie podali numeru NIP.
 7. Czy list przewozowy musi być wydrukowany przez Klienta?

  Tak, warunkiem realizacji usługi jest wydrukowanie listu przewozowego wraz z poprawnymi danymi, a następnie przekazanie wraz z paczką Kurierowi.
 8. Czy wymogiem skorzystania z usług jest podpisanie umowy oraz podanie limitu wysłanych przesyłek?

  Dokumentem pełniącym rolę umowy zawieranej pomiędzy Klientem, a firmą jest List Przewozowy – wydrukowany z systemu GlobBox.net. Klient jest zobowiązany do wydrukowania listu i przekazania go kurierowi odbierającemu przesyłkę. List przewozowy zawiera: nazwę i adres nadawcy, dokładny adres odbiorcy przesyłki, zawartość przesyłki, usługi dodatkowe (ubezpieczenie, kwota pobrania), wagę oraz ilość paczek.
 9. Towary wykluczone.

  Istnieją towary, których przesyłanie jest zabronione. W oparciu o przepisy prawa lub regulamin firmy przewozowej przewoźnik może ich nie przyjąć. Są to:
  • Żywe rośliny lub zwierzęta;
  • Szczątki ludzkie lub zwierzęce;
  • Towary szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu, między innymi żywność;
  • Substancje zagrażające zdrowiu lub mieniu, w szczególności materiały wybuchowe, łatwopalne, substancje żrące, radioaktywne;
  • Broń i amunicja;
  • Leki wymagające specjalnych warunków przewozu;
  • Narkotyki, środki psychotropowe;
  • Waluty, zbywalne papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym, antyki, dzieła sztuki, kamienie i metale szlachetne;
  • Dokumenty księgowe, przetargowe, oferty handlowe;
  • Przedmioty przewożone pod plombą celną;
  • Inne przesyłki zabronione na mocy prawa.
 10. Śledzenie przesyłki.

  Dzięki naszej stronie możesz w prosty sposób sprawdzić status przesyłki. Aby uzyskać informacje na temat przesyłki wejdź na stronę https://www.globbox.net/tracking, wprowadź jej numer i kliknij przycisk „Dalej”.
 11. Reklamacja usługi.

  Reklamację może złożyć nadawca, z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usługi. W sytuacji, kiedy reklamację podejmuje inna osoba powinna ona posiadać upoważnienie nadawcy do świadczenia w jego sprawie. Wszystkie reklamacje wynikające z opóźnienia w wykonaniu, uszkodzenia lub zagubienia przesyłki rozstrzyga przewoźnik za pośrednictwem zleceniobiorcy. W przypadku stwierdzenia ubytku bądź uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera lub agenta punktu odbioru. Reklamacje związane z opóźnieniem przesyłki powinny być zgłaszane do 7 dni od daty doręczenia, a reklamacje związane z uszkodzeniem do 14 dni od daty odbioru, pod warunkiem że protokół szkody został wypełniony do 7 dni od daty odbioru. Pismo reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko i adres reklamującego, tytuł, uzasadnienie i kwotę roszczenia oraz podpis osoby upoważnionej. Do pisma reklamacyjnego należy załączyć oryginał Protokołu Przekazania Przesyłki (np. list przewozowy) oraz potwierdzone kopie dokumentów określających rodzaj i wysokość roszczenia. Na życzenie klienta wysyłamy protokół reklamacyjny. Przewoźnicy z którymi współpracujemy podejmują starania, aby reklamacje świadczonych przez nich usług były rozpatrzone w ciągu 30 dni roboczych. Po rozstrzygnięciu reklamacji zleceniobiorca, przewoźnik lub ubezpieczyciel przewoźnika pisemnie powiadamia reklamującego o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji.
 12. Przesyłka standardowa, a przesyłka niestandardowa.

  Przesyłka standardowa to przesyłka o regularnym kształcie sześcianu, mieszcąca się w wymiarach standardowej przesyłki podanych przez firmę kurierską. Nie posiada żadnych wystających elementów i jest umieszczona w opakowaniu firmowym przewoźnika, a jej waga nie przekracza 50kg. Przesyłka niestandardowa, zwana inaczej niesortowalną to taka przesyłka, która nie spełnia kryterium paczki standardowej i musi być sortowana ręcznie. Taka paczka nie mieści się w wymiarach przesyłki standardowej, a jej kształt jest nieregularny lub owalny. Wszystkie paczki z oznakowaniem „Uwaga! Szkło”, „Ostrożnie!” „Nie przewracać!” są uznawane za paczki niestandardowe, ze względu na konieczność ręcznego sortowania.
 13. Co to jest pobranie COD? Kiedy nastąpi zwrot pobrania?

  Jest to usługa dodatkowa, w której odbiorca płaci za towar przy odbiorze przesyłki, a ty ponosisz koszty transportu.
  • pobranie COD - zwrot pobranej kwoty następuje do 21 dni roboczych po doręczeniu przesyłki.
 14. Czy jest możliwość wysłania przesyłki „za pobraniem”?

  Tak, oferujemy naszym klientom opcję przesyłki ”za pobraniem” na terenie Polski. Aby zlecić pobranie należy w formularzu zlecenia zaznaczyć opcję „Przesyłka pobraniowa do 5000zł +5,00 zł;” wprowadzić kwotę ubezpieczenia, wartość kwoty nadania oraz numer konta na który ma być dokonany zwrot. Każda przesyłka „za pobraniem” musi zostać ubezpieczona.
 15. Kiedy paczka zostanie doręczona?

  W przypadku zleceń krajowych przesyłka powinna zostać odebrana tego samego dnia, jeśli zlecenie i wpłata należności nastąpiły do godziny 11. Jeżeli zlecenie zostało opłacone po godzinie 11 odbiór nastąpi najprawdopodobniej następnego dnia. Przesyłki krajowe doręczane są w ciągu 1-2 dni roboczych.
 16. Czy wysyłamy paczki za granicę?

  Tak, realizujemy przesyłki międzynarodowe, wysyłamy paczki między innymi do Anglii, Irlandii, Niemiec, Francji i 228 innych krajów zagranicznych.
 17. Czy można opłacić usługę u kuriera, który odbiera paczkę?

  Nie, opłata usługi może być wykonana wyłącznie proponowanymi przez naszą firmę metodami.
 18. Jak anulować zlecenie?

  W przypadku anulacji zamówienia prosimy o kontakt z naszą infolinią: (+48) 22 295 15 75 lub wysłanie wiadomości e-mailowej na adres: globbox@globbox.net
 19. Jak zmienić adres zamówienia?

  Żeby zmienić adres zamówienia należy skontaktować się z naszą infolinią: (+48) 22 295 15 75 lub wysłać e-mail na adres: globbox@globbox.net
 20. Jak skontaktować się z przewoźnikiem?

  Nasza firma pośredniczy w kontaktach z przewoźnikiem, dlatego prosimy o kontakt telefoniczny z naszą infolinią: (+48) 22 295 15 75. Nasz pracownik poda dane kontaktowe do pożądanej firmy kurierskiej.
 21. Kurier nie przyjechał po paczkę

  Upewnij się, czy na pewno kurier powinien był przyjechać tego dnia. Jeśli tak, należy ponowić zlecenie na kuriera. Możesz w tym celu napisać maila na globbox@globbox.net lub zadzwonić na 22 295 15 75 i poprosić o ponowienie zlecenia. Możesz także poprosić konsultanta o podanie numeru zlecenia i samodzielnie skontaktować się z infolinią przewoźnika.
 22. Jak zamówić kuriera

  Przejdź na stronę główną www.globbox.net, wpisz wagę wymiary, wybierz kraj nadania i doręczenia, kliknij wyceń. Pojawią się dostępne ocje. Wybierz dla siebie najlepszą opcję, kliknij zamów i postępuj wg wskazanych kroków. Następnie opłać zamówienie za pośrednictwem płatności internetowych. Po opłaceniu otrzymasz etykietę informacyjną (GLS i GEIS) lub list przewozowy - naklej na paczkę. To oznacza, że kurier otrzymał zlecenie na odbiór paczki z wskazanego adresu.
 23. Jak wycenić przesyłkę:

  Przejdź na stronę główną www.globbox.net, wpisz wagę wymiary, wybierz kraj nadania i doręczenia, kliknij wyceń. Jeśli zapytanie nie zwróci ceny wypełnij formularz. Możesz tez napisać wiadomość na globbox@globbox.net z prośbą o wycenę.
 24. Co to i czy muszę drukować list przewozowy

  Kurier GLS i GEIS przyjeżdzają z własnym listem przewozowym. Paczki przewoźników Inpost, DPD, DHL, UPS, Fedex TNT, Eron i inne powinny mieć naklejone listy przewozowy. List przewozy jest generowany z systemu przewoźnika i posiada unikalny numer i kod kreskowy, którego nie da się podrobić. List przewozy to ważny dokument - jest generowany z systemu przewoźnika i posiada unikalny numer i kod kreskowy, którego nie da się podrobić. Paczka bez naklejonego listu przewozowego może się zgubić.
 25. Gdzie mogę znaleźć numer do kuriera

  Numer do kuriera doręczającego przesyłkę można wygenerować na stronie DPD posiadając nr przesyłki i adres. W pozostałych przypadku jest to utrudnione. Zazwyczaj można skontaktować się z kurierem poprzez infolinię danego przewoźnika. Jeśli chcemy dopytać o odbiór paczki wymagany jest numer zlecenia.
 26. Kiedy kurier przyjedzie

  Zlecenia przesłane i opłacone do godziny 11.00 powinny być odebrane przez kuriera jeszcze tego samego dnia. W bardzo małych miejscowościach oddalonych od terminali przewoźników kurier otrzymuje zlecenie kolejnego dnia roboczego. W miastach można zamówić kuriera na ten sam dzień nawet do godziny 14.00 (Katowice - DPD), do 15.00 (TNT) Inpost do 12.00. Kurierzy firm GLS i GEIS przyjeżdzają zawsze w kolejnym dniu roboczym po przesłaniu i opłaceniu zlecenia. Można również zamówić kuriera na kilka dni do przodu.
 27. Jak śledzić przesyłkę

  Przesyłkę można śledzić na stronie globbox.net podając numer zlecenia w serwisie globbox. Przesyłkę można również śledzić na stronach przewoźników podając unikalny numer listu przewozowego danego przewoźnika.
 28. Przesyłki poza UE

  Za pośrednictwem Globbox.net wyślesz paczkę poza Unię Europejską, do Ameryk, do Azji, do Australii czy Afryki. Transport paczki i palety wyceniamy na podstawie wagi i wymiarów paczki i kodów pocztowych. Jeśli na stronie nie wyświetla się cena zapraszamy do przesłania zapytania o wycenę. Paczki poza UE są wysyłane zazwyczaj przewoźnikiem TNT, który wymaga by do paczki zostały dołączone dokumenty do odprawy celnej (faktura proforma, upoważnienie i oświadczenie). Globbox te dokumenty posiada oraz pomaga w ich wypełnieniu.
 29. Dodatkowe dopłaty

  GlobBox.net informuje, iż każde nieuiszczenie w terminie zapłaty za usługi serwisu będzie skutkowało naliczaniem dodatkowych opłat za wysyłanie upomnienia dot. wyrównania należności.
  Opłata za pierwsze upomnienie do opłaty faktury wynosi 9 zł.
  Natomiast każde następne – 29 zł.

NADAJ PACZKĘ NAPISZ DO NAS ROZPOCZNIJ WSPÓŁPRACĘ